Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ukončenie činnosti chránenej dielne


             V súvislosti s prevádzkou a obsluhou monitorovacieho kamerového systému, vytvorilo Mesto Revúca, zastúpené primátorkou mesta MVDr. Evou Cireňovou, v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej, chránenú dielňu. Na zriadenie chránenej dielne bol poskytnutý príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Postavenie chránenej dielne bolo priznané s účinnosťou odo dňa 3.8.2009 na 2 roky a zrušené dňom 3.8.2011. V chránenej dielni boli vytvorené 4 pracovné miesta pre občanov so zdravotným postihnutím.
             Primátorka Mesta Revúca MVDr. Eva Cireňová poďakovala zamestnacom chránenej dielne Ing. Antonovi Stankovičovi, p. Viliamovi Frankovi, p. Zdenkovi Kováčovi a p. Františkovi Oravcovi za odvedenú prácu.
V nasledujúcom období budú monitorovací kamerový systém obsluhovať príslušníci Mestskej polície v Revúcej.

 

Monitorovací kamerový sytém (MKS) – chránená dielňa

           Dlhodobé problémy v oblasti bezpečnosti občanov a ochrany majetku mesta Revúca a jeho obyvateľov nútilo mesto hľadať riešenia na ich elimináciu a riešenie. Jedným z možných riešení bolo zriadenie MKS mesta, ktorý bude monitorovať problémové časti mesta, pričom zabezpečí efektívne riadenie zásahu hliadok mestskej polície. Dňa 10.12.2008 bol MKS spustený v skúšobnej prevádzke (4 kamery). V roku 2009 bol MKS rozšírený o 6 kamier a bol presťahovaný z budovy MsÚ na Námestí slobody do budovy na Ul. Remeselníckej.
          Dňa 3.8.2009 Mesto Revúca oficiálne spustilo MKS za účelom dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov a ochranou majetku v citlivých oblastiach mesta, v ktorých sa najmä v poslednej dobe vyskytuje zvýšené páchanie rôznej priestupkovej a trestnej činnosti, najmä v nočných hodinách. Posledné kamery boli nainštalované a oficiálne spustené dňa 3.12.2009.
          Kamery snímajú a nahrávajú 24 hodín denne. Nahrávka sa ukladá na 7 dní (Vyhláška MV SR č. 332/2009 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme), po tomto termíne sa automaticky vymazáva. Výstupy z kamier slúžia len pre pracovnú potrebu MsP. Na údaje získané pomocou MKS sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona SNR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
          Využitie MKS do značnej miery redukuje potrebu nasadenia príslušníkov MsP do monitorovaných priestorov a umožňuje ich cielene nasadiť až v prípade konkrétneho zistenia priestupku. MKS využívame nielen na represiu, ale hlavne na prevenciu. Už len samotné zverejnenie informácie o skutočnosti, že určité miesto je pod stálym dohľadom kamery, štatisticky znížil počet priestupkov a odrádza potenciálnych páchateľov od realizácie protispoločenských konaní.
          Záujem o záznamy z MKS má aj Policajný zbor, ktorý tieto využíva pri objasňovaní trestných činov, priestupkov a dopravných nehôd.
          V súvislosti s prevádzkou a obsluhou MKS bolo vytvorenie chránenej dielne, ktorú slávnostne otvorila dňa 3.8.2009 primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová.
          Na základe skúseností z iných miest dokáže chránená dielňa zabezpečiť požadovanú činnosť a súčasne poskytla príležitosť pre uplatnenie ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sú na trhu práce znevýhodnení.
          V rámci prevádzky chránenej dielne za účelom obsluhy monitorovacieho kamerového systému pôjde hlavne o výkon prác zameraných na sledovanie kamerového systému a vyhodnocovanie možných narušení verejného poriadku, či ochrany majetku.
          Práce spočívajú v sledovaní monitorov kamerového systému a administratívnych prácach – vyhodnocovaní a príprave písomných a elektronických záznamov udalostí, archivácii a iných požadovaných činnostiach v zmysle platných právnych predpisov. Vzhľadom k tomu, že prevádzka kamerového systému spadá do osobitného bezpečnostného režimu, bolo nevyhnutné chránenú dielňu vybaviť špeciálnym nábytkom a zariadeniami, ktoré spĺňajú požiadavky takéhoto pracoviska. Priestory mestského úradu boli upravené pre potreby pracoviska chránenej dielne v nebytovom priestore, ktorý je vo vlastníctve Mesta Revúca.
          V Chránenej dielni pracujú 4 zamestnanci v štvorzmennej prevádzke – Viliam Franko, Zdenko Kováč, Franrtišek Oravec a Ing. Anton Stankovič. V čase ich neprítomnosti obsluhujú MKS príslušníci mestskej polície.

Monitorovací kamerový sytém (MKS)

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka