Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie regionálneho rozvoja

ODDELENIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

Zabezpečuje úlohy samosprávy:

 1. Zabezpečuje investičnú činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb
 2. Zabezpečuje technický dozor stavieb
 3. Vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti
 4. Spracováva územno-plánovaciu dokumentáciu
 5. Zabezpečuje aktivity pre rozvoj mesta, tvorbu strategických miestnych a regionálnych dokumentov v spojitosti s tvorbou a riadením projektov zameraných na všetky oblasti činnosti mesta s prioritou využívania dostupných grantových možností z domácich a zahraničných zdrojov. Poskytuje komplexný informačno-turistický servis v oblasti poskytovania informácií a propagácie mesta a regiónu v záujme využitia existujúcich kapacít cestovného ruchu, sprístupnenia turistických aktivít a atraktivít, kultúrnych a športových zariadení v rámci mesta a regiónu a riadi prevádzku Turistického informačného centra.

 

Ing. Bibiana Jankóšiková, vedúca oddelenia

referát projektového manažmentu a projektového riadenia

 

 • vytvára, udržiava a koordinuje kontakty so zástupcami partnerských miest a spolupracuje s organizáciami a inštitúciami, ktoré udržujú spoluprácu so zástupcami partnerských miest
 • príprava podkladov pre projektové žiadosti na získanie finančných prostriedkov z cudzích zdrojov a zber informácií zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov, spracovanie návrhov čerpania finančných prostriedkov
 • vedenie prehľadu o poskytnutých dotáciách, príprava podkladov pre zúčtovanie projektov a monitorovacie správy
 • manažment v oblasti ISO

 

Kontakt: 

Kancelária č. 48, Námestie slobody 13/17
Tel.: 058 28 515 55
Tel.: 0908 996 636
E-mail: bibiana.jankosikova@revuca.sk


Ing. Patrícia Nikolovičová

referát regionálneho rozvoja

 

 • spracovanie štúdií, programových dokumentov a koncepcií rozvoja v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
 • tvorba strategických dokumentov rozvoja mesta
 • príprava a realizácia balíkov cestovného ruchu
 • spolupráca s inými oddeleniami úradu, ostatnými regiónmi, profesijnými združeniami a ďalšími subjektami v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

Kontakt: 

Kancelária č. 48, Námestie slobody 13/17
Tel.: 058 28 515 22
Tel.: 0908 996 636
E-mail: patricia.nikolovicova@revuca.sk

 


 

Ing. Miroslav Varga
referát územného plánovania, výstavby a verejného obstarávania

 • investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb
 • technický dozor stavieb
 • vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti
 • územno-plánovacia dokumentácia

Kontakt:

Kancelária č. 4, Námestie slobody 13/17
Tel.: 058 28 515 36
Tel.: 0948 874 117
E-mail: miroslav.varga@revuca.sk

 

 


 

Ing. Elena Kochjarová
referát Turistického informačného centra a cestovného ruchu

 • vykonáva informačnú a propagačnú činnosť návštevníkov Turistického informačného centra, Prvého slovenského gymnázia a kaviarne prevádzkovanej mestom
 • predaj propagačných a informačných materiálov, rezervácia vstupeniek, cestovných lístkov, zabezpečenie komplexnej agendy v oblasti cestovného ruchu v rámci mesta a regiónu
 • vedenie celkovej ekonomickej a administratívnej agendy
 • spolupráca s inými oddeleniami úradu, ostatnými regiónmi, profesijnými združeniami a ďalšími subjektami v oblasti cestovného ruchu

Kontakt:

Turistické informačné centrum, Muránska 18
Tel.:  058 28 515 58
Tel.:  0917 346 852
E-mail: elena.kochjarova@revuca.sk , tic@revuca.sk


 

Viera Kasperová
referát Turistického informačného centra a cestovného ruchu

 • vykonáva informačnú a propagačnú činnosť návštevníkov Turistického informačného centra, Prvého slovenského gymnázia a kaviarne prevádzkovanej mestom
 • predaj propagačných a informačných materiálov, rezervácia vstupeniek, cestovných lístkov, zabezpečenie komplexnej agendy v oblasti cestovného ruchu v rámci mesta a regiónu
 • regionálna výchova
 • spolupráca s inými oddeleniami úradu, ostatnými regiónmi, profesijnými združeniami a ďalšími subjektami v oblasti cestovného ruchu

Kontakt:

Turistické informačné centrum, Muránska 18
Tel.:  058 28 515 58
Tel.:  0917 346 852
E-mail: viera.kasperova@revuca.sk , tic@revuca.sk

 


 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka