Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu

 Oddelenie zabezpečuje úlohy samosprávy

 1. Na referáte školského úradu
 2. Na referáte pre školy, školské zariadenia, telesnej kultúry a športu
 3. Na referáte ekonomiky škôl a školských zariadení
 4. Na referáte ekonomických činností oddelenia sociálnych dávok
 5. Na úseku športu eviduje hlásenia o konaní verejných športových podujatí


Ing. Igor Kvetko, PhD. vedúci oddelenia
referát školského úradu

 • odborný zamestnanec školského úradu, výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, kontrola, projekty, organizačné pokyny a poradenstvo,
 • agenda školskej samosprávy základných škôl, informácie o koncepčných zámeroch, priestoroch a technickom zabezpečení základných škôl,
 • spolupracuje so športovými klubmi, občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry, spolupracuje s mládežníckymi organizáciami pri napĺňaní aktívneho využívania voľného času mládeže v oblasti športu,

Kontakt:

Kancelária č. 206, Remeselnícka 1
Tel.: + 421 58 285 15 44
         0915 831 662
E-mail: igor.kvetko@revuca.sk

 


 

Bc. Marta Fabiánová
referát pre školy, školské zariadenia, telesnej kultúry a športu

 • odborný zamestnanec oddelenia, kontrola, poradenstvo, štatistické zisťovania škôl a školských zariadení,
 • informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení, priestoroch a koncepčných zámeroch výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a v zariadeniach školského stravovania,
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.

Kontakt:

Kancelária č. 212, Remeselnícka 1
Tel.: + 421 58 285 15 45
         0915 657 593
E-mail: marta.fabianova@revuca.sk

 


 

Marcela Vikorová
referát ekonomiky škôl a školských zariadení

 • odborný zamestnanec oddelenia, zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených okresným úradom v BB,
 • rozpočet osobných výdavkov škôl a školských zariadení,
 • informácie o materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl a školských zariadení,

Kontakt:

Kancelária č. 211, Remeselnícka 1
Tel.: + 421 58 285 15 46
         0948 874 119
E-mail: marcela.vikorova@revuca.sk

 


 

Mgr. Beáta Máliková
referát ekonomických činností oddelenia a sociálnych dávok

 • zabezpečovanie účelného využívania prídavkov na deti, určené rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktoré sa vyplácajú prostredníctvom obce,
 • zabezpečovanie kompletnej agendy inštitútu osobitného príjemcu,
 • zúčtovanie dotácií pre športové kluby,

Kontakt:

Kancelária č. 13, Námestie slobody 13/17
Tel.: + 421 58 285 15 56
E-mail: beata.malikova@revuca.sk

 


 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka