Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie služieb obyvateľstvu

Oddelenie zabezpečuje úlohy samosprávy

 • na referáte opatrovateľskej služby ZOS, TOS, zariadenie sociálnych služieb
 • na referáte sociálno-právnej ochrany a kurately detí, mládeže a dospelých
 • na referáte evidencie obyvateľstva
 • na referáte osvedčovacej agendy
 • na referáte registratúry
 • na referáte matričnej činnosti
 • na referáte pre úvery zo ŠFRB a evidencie bytov
 • na referáte kultúry a ZPOZ
 • na referáte komunitnej práce
 • komunitné centrum

 

Ing. Gabriela Borosová, vedúca oddelenia
referát kultúry a ZPOZ

 • kultúrna činnosť, ZPOZ

Kontakt :
Kancelária č. 53, Nám. Slobody 13/17
Tel.: 058 28 515 63
Tel.: 0918 615 419
e-mail : gabriela.borosova@revuca.sk


 

PhDr. Renáta Ružinová
referát opatrovateľskej služby ZOS, TOS, zariadenie sociálnych služieb

 • sociálne služby, sociálna a posudková činnosť,
 • opatrovateľská služba terénna, poradenstvo
 • pomoc v hmotnej núdzi, finančná výpomoc rodinám s deťmi,
 • sociálna pomoc starobným a invalidným dôchodcom, osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť,

Kontakt:

Kancelária J. Kordoša 546/1 ZOS

Tel:   058 285 15 91
Tel.:  0940 604 070
e-mail: renata.ruzinova@revuca.sk


 

Mgr. Adriana Hanesovská
referát evidencie obyvateľstva

Kontakt:

Kancelária č. 3, Námestie slobody 13/17 
Tel:   058 285 15 21

Tel:   0905 448 204
 e-mail: adriana.hanesovska@revuca.sk 


 

Dana Fabová
referát overovania podpisov

Kontakt:

Kancelária č. 3, Námestie slobody 13/17 
Tel:   058 285 15 60
 e-mail: dana.fabova@revuca.sk 


 

Mgr. Jana Fašková
referát registratúry

 • registratúrny denník,

Kontakt:

Kancelária č. 1, Námestie slobody 13/17 
Tel:   058 285 15 24
 e-mail: jana.faskova@revuca.sk 


 

Anna Vrbiarová
referát matričnej činnosti

Kontakt:

Kancelária č. 15, Námestie slobody 13/17 
Tel:   058 285 15 27
Tel.:  0948 874 122
e-mail: anna.vrbiarova@revuca.sk 


 

Mária Olejníková
referát pre úvery zo ŠFRB a evidencie bytov

 • úvery zo ŠFRB,
 • ŠOD nad MK a ÚK,

Kontakt:

Kancelária č. 22
Tel:   058 285 15 41
Tel.:  0948 874 113
e-mail: maria.olejnikova@revuca.sk 

 

 
Mgr. Zuzana Topoliová - terénna sociálna pracovníčka
referát komunitnej práce
 

Kontakt:

Remeselnícka 1
Kancelária č. 209

 
Tel:   058 285 15 59
Tel.:  0917 953 024
e-mail: tsp@revuca.sk


 
Mgr. Dušan Matiaš - terénny pracovník
referát komunitnej práce
 

Kontakt:

Remeselnícka 1
Kancelária č. 209

 
Tel:   058 285 15 59
Tel.:  0940 604 100
e-mail: dusan.matias@revuca.sk 


 
Eva Ferková - terénna  pracovníčka
referát komunitnej práce
 
Kontakt:
 
Remeselnícka 1
Kancelária č. 209
Tel:   058 285 15 59
 
 • terénna práca a sociálne poradenstvo
 • komunitná práca
 • výkon poradenstva pri riešení sociálnych problémov obyvateľov
 • sociálna starostlivosť o rodiny s deťmi
 • krízová intervencia
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v sociálnej starostlivosti


 

Komunitné centrum


 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka