Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

 POŽIADAVKY  NA  PRISLUŠNÍKA  MESTSKEJ  POLÍCIE

 
Zamestnancom mesta - príslušníkom mestskej polície sa môže stať
fyzická osoba, ktorá splňa predpoklady podľa zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov:
- bezúhonná osoba ( výpis z registra trestov )
- staršia ako 21 rokov
- telesne, duševne a odborne spôsobilá ( fyzické testy, psychologické testy ).
 
 
Príslušník mestskej polície musí ďalej spĺňať:
- ukončené úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie ( maturitné vysvedčenie )
- dobrý zdravotný stav ( potvrdenie ošetrujúceho lekára + potvrdenie na výkon práce v noci )
- vlastniť vodičský preukaz skupiny B; zbrojný preukaz skupiny B, C
- skladá sľub. 
 
 
Odborná spôsobilosť príslušníkov mestskej polície:
odbornú spôsobilosť získa príslušník mestskej polície absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov mestskej polície a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru. 
 
 
Odborná príprava príslušníkov mestskej polície:
(Nariadenie vlády č. 590/2003 Z.z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície)
- z teoretickej časti:
základy právneho poriadku, základy ústavného práva, vybrané otázky správneho práva, vybrané otázky trestného práva, všeobecne záväzné nariadenia mesta, odborno-policajnú správu: poriadková služba a dopravná služba vybrané otázky kriminalistiky
- z praktickej časti:
administratívne spracovávanie dokumentácie, praktický postup pri aplikácii jednotlivých oprávnení a pri vykonávaní zákrokov, streleckú prípravu, zdravotnícku prípravu, techniku administratívy a základy informatiky, spojovaciu prípravu. 
    
 

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka